Hvad er en SR-arbejdsleder, og hvornår har du brug for en?

SR-arbejdsleder som er igang med etablering af en sporspærring

Hvad er en SR-arbejdsleder og hvorfor er de vigtige?

I 1975 blev sikkerhedsreglementet for jernbaner (SR) indført, hvilket markerede starten på et nyt niveau af sikkerhed ved sporarbejde. SR-arbejdslederen blev introduceret som en nøgleperson med ansvar for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og effektivt. Dette blogindlæg vil dykke ned i, hvad en SR-arbejdsleder er, deres roller og ansvarsområder, samt hvornår entreprenører har brug for en.

Definition og betydning af en SR-Arbejdsleder

En SR-arbejdsleder er en uddannet og certificeret person, hvis primære opgave er at håndtere sikkerheden ved sporarbejde. Dette inkluderer alt fra koordinering af arbejdshold til etablering af sporspærringer og håndtering af maskiner i tæt trafikerede områder. Deres tilstedeværelse er afgørende for at reducere arbejdsulykker og sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder.

De følger en jernbanesikkerhedsplan, som er godkendt af Banedanmark, og som specifikt tager højde for det aktuelle arbejde. Hvis du vil vide mere, så kan du med fordel læse vores artikel “Hvad er en jernbanesikkerhedsplan

Roller og ansvarsområder

Koordinering af arbejdshold

SR-arbejdslederen koordinerer arbejdshold fra forskellige entreprenører, der arbejder indenfor samme sporspærring. Dette sikrer en strømlinet arbejdsproces og forbedrer samarbejdet mellem forskellige hold.  De er også ansvarlige for at sørge for, at alle arbejdere har de nødvendige sikkerhedsgodkendelser og udstyr.

Etablering af sporspærringer

En vigtig del af en SR-arbejdsleders rolle er at etablere og opretholde sporspærringer, så arbejdet kan udføres sikkert uden risiko for ulykker. Dette indebærer at placere barrierer og skilte (standsignal stop, og dobbeltrettede stopmærker) for at markere det område, hvor der bliver arbejdet på sporene, og samtidig sørge for klar kommunikation mellem stationsbestyren eller trafiklederen. Det er afgørende for sikkerheden både for arbejdere og togtrafikken.

Håndtering af maskiner

SR-arbejdslederen sørger for, at skinnekørende maskiner og andre maskiner, der arbejder tæt på trafikerede spor, har de nødvendige sikkerhedsfunktioner aktiveret. Dette inkluderer blandt andet sikkerhedslåse (højde og krøjestop), nødstop og lyssignaler for at advare togførere om eventuelle farer. SR-arbejdslederen er også ansvarlig for at overvåge maskinerne og sørge for om regelmæssig vedligeholdelse og inspektion er udført. Det er også deres opgave at sikre, at de har de nødvendige godkendelser fra Trafikstyrelsen til kørsel og arbejde på sporet.

Sikkerhedsinstruktioner

De instruerer arbejdsholdene i jernbanesikkerhed og sikrer, at alle medarbejdere er opmærksomme på gældende sikkerhedsprocedurer, samt om de besidder de nødvendige kurser og kompetencer for at arbejde sikkert på sporet. Hvis du vil vide mere om jernbanesikkerhedsinstruktioner, så kan du med fordel læse vores blogindlæg “Hvad er en jernbanesikkerhedsinstruktion”

Krav til færdigheder og uddannelse

For at blive SR-arbejdsleder skal man være ansat i en virksomhed, der er certificeret efter DS 21001. Herefter skal man gennemgå et kursus hos Banedanmark for at opnå de nødvendige kompetencer. Denne uddannelse sikrer, at SR-arbejdslederen er veludrustet til at håndtere de komplekse sikkerhedsopgaver. Det er også vigtigt, at SR-arbejdslederen løbende deltager i efteruddannelse for at sikre, at vedkommende altid er opdateret med den nyeste viden og de gældende regler og procedurer.

Som SR-arbejdsleder skal man have en god forståelse for jernbanesikkerhed samt have stærke kommunikationsevner. Man skal kunne planlægge og organisere arbejdet på sporet effektivt, samtidig med at man sørger for at alle sikkerhedsprocedurer overholdes. Selv under pres og i stressede situation.

Hvornår har entreprenører brug for en SR-Arbejdsleder?

Typisk har entreprenører brug for en SR-arbejdsleder ved større projekter, hvor sikkerhed og koordinering er særligt vigtige. Uden en SR-arbejdsleder risikerer entreprenøren, at arbejdet bliver stoppet af Banedanmark, hvilket kan føre til forsinkelser og økonomiske tab. Desuden er risikoen for ulykker markant højere, hvilket potentielt kan have dødelige konsekvenser og juridiske implikationer. Derfor er det afgørende at have en erfaren SR-arbejdsleder til at sikre, at alle sikkerhedsprocedurer bliver overholdt og koordinere med Banedanmark for at undgå stop i arbejdet. Det er også vigtigt, at en SR-arbejdsleder har stærke kommunikationsevner, da der ofte skal samarbejdes med flere forskellige parter på byggepladsen.

Forskellen på en SR-Arbejdsleder 1 og SR-Arbejdsleder 2

SR-Arbejdsleder 1

 • Kan lede flere arbejdshold og have andre SR-arbejdsledere under sig (kaldet SR-hjælpere).
 • Har tilladelse til at have skinnekørende maskiner og troljer med i sine sporspærringer.
 • Koordinerer arbejdet mellem forskellige entreprenører indenfor samme sporspærring / område.
 • Må rangere med maskiner i sporspærringen, og rangere maskiner og troljer til og fra sporspærringer.

SR-Arbejdsleder 2

 • Må varetage opgaver som spærring af spor og vagtpostarbejde.
 • Kan lede et hold på op til 9 personer inklusive sig selv.
 • Har ikke tilladelse til at have skinnekørende maskiner med i sin sporspærring.

Vigtigheden af en kompetent SR-Arbejdsleder

En kompetent SR-arbejdsleder er essentiel for at overholde lovgivning og sikkerhedsstandarder samt sikre, at projekter gennemføres til tiden. Manglende overholdelse kan føre til alvorlige konsekvenser, herunder arbejdsstop, juridiske sanktioner og i værste fald dødsulykker.

Vores rolle i Jernbanesikkerhed

Som konsulenter i jernbanesikkerhed hjælper vi med planlægning, mandskab, jernbanesikkerhedsplaner og sporspærringer. Vores førsteprioritet er altid at sikre, at entreprenøren og hans medarbejdere er bedst muligt rustet til at arbejde på og ved banen og derved undgå ulykker. Vi bestiller de nødvendige sporspærringer, kørestrømsafbrydelser og gravetilladelser, samt udfører jernbanesikkerhedsinstruktioner.

Vi er en yderst erfaren og kompetent samarbejdspartner indenfor jernbanesikkerhed og sørger for løbende efteruddannelse og audit i vores kvalitetsledelsessystem for at levere den bedste kvalitet indenfor sikkerhedsydelser til jernbanen.

Konklusion

At have en SR-arbejdsleder på plads er ikke bare en formel nødvendighed; det er en afgørende faktor for sikkerheden og effektiviteten af sporarbejde. En kompetent SR-arbejdsleder fungerer som en sikkerhedsgaranti, der beskytter både medarbejdere og projektkontinuitet.

Ved at følge ovenstående retningslinjer og have en SR-arbejdsleder involveret, kan entreprenører sikre, at deres projekter ikke kun er effektive, men også opfylder de højeste sikkerhedsstandarder. Dette er ikke kun afgørende for at undgå ulykker og alvorlige konsekvenser, men det kan også bidrage til at opbygge et godt ry som pålidelig entreprenør inden for jernbanesektoren.

Derfor er det vigtigt at prioritere jernbanesikkerhed og have en kompetent SR-arbejdsleder til rådighed for at sikre succesfulde og sikre jernbaneprojekter. Vi er her for at hjælpe med vores ekspertise og erfaring inden for området, så tøv ikke med at kontakte os for yderligere rådgivning og assistance. Sammen kan vi sikre en tryg og effektiv jernbaneinfrastruktur for alle brugere.

Yderligere overvejelser

Udover at have en kompetent SR-arbejdsleder på plads, er der andre vigtige faktorer at overveje for at opnå en sikker jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer blandt andet:

 • Regelmæssig vedligeholdelse og inspektion af jernbanespor og udstyr
 • Konstant overvågning af sporarbejdets udførelse for at sikre overholdelse af sikkerhedsprocedurer
 • Klare kommunikationslinjer mellem alle involverede parter, herunder entreprenører, operatører og myndigheder
 • Implementering af strenge sikkerhedspolitikker og procedurer, som alle involverede skal følge nøje
 • Udvikling af en kultur for sikkerhed og risikostyring blandt alle medarbejdere og entreprenører

Disse faktorer er afgørende for at opretholde en høj standard for jernbanesikkerhed og minimere potentielle farer. Det er vigtigt at huske, at selv små fejl eller mangler i sikkerhed kan have alvorlige konsekvenser. For at få mere indsigt i arbejdet ved jernbanen, anbefales det at besøge Banedanmarks hjemmeside, hvor du kan finde svar på mange af dine spørgsmål.