Rådgivning

Konsulentydelser

– Projekthjælp
– Varetagelse af byggeledelse
– Tilsyn med sporarbejde, jernbanesikkerhed, kørestrøm
– Hjælp til udbudsmateriale/tilbudsarbejde vedr. sporteknik og jernbanesikkerhed
– Arbejdsmiljøkoordinering

 

Jernbanesikkerhed

Jernbanesikkerhedsydelser

– SR-arbejdsledere og rangerledere
– ORF, ORS, Sporspærringsledere.
– Udfærdigelse af jernbanesikkerhedsplaner
– Bestilling af sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, toganmeldelser, og gravetilladelser.
– Gennemførelse af hastighedsnedsættelser på jernbanen.

 

Entreprenørydelser

Entreprenørydelser

– Udførsel af mindre sporarbejder og ombygninger i samarbejde med entreprenør.
– Renhold og rydningsopgaver
– Håndpersonale med relevant kompetence
– Udlejning af materiel (Skinnekørende gravemaskiner, lifte, mv.)
– Udskiftning og fremstilling af skilte, tracetavler, svejsemærker mv.

Oversigt over ydelser

Personaleydelser

 • Konsulentydelse
 • Fører af arbejdskøretøj
 • Sportekniker med værktøj
 • SR arbejdsleder 1 / Rangerleder
 • SR arbejdsleder 2
 • ORS & ORF Øst – Rangering + SSL
 • Vagtpost & Håndmand med værktøj

Administrative ydelser

 • Jernbanesikkerhedsplan inkl. godkendelse
 • Revidering af jernbanesikkerhedsplan
 • Koordinerende jernbanesikkerhedsplan
 • Bestilling af sporspærring eller toganmeldelse (TA)
 • Revidering/aflysning af sporspærring eller TA
 • Dispensationsansøgninger / gravetilladelser
 • Litrauddannelse

Betingelser

Ovenstående priser er inkl. bil og drivmidler. Kørsel på Sjælland, Lolland & Falster udløser ingen omkostninger for Dem. Ved kørsel til/fra Jylland og Fyn aftales der et rimeligt beløb forinden. Kørsel over Storebælt eller Øresund eller via færger tillægges afgiften fakturaen.

Håndværktøj er f.e.ks. greb, laksenøgle, T-nøgle, mukkert m.v.
Ikke dyrt måleværktøj!

SR-arbejdsledere er altid med 2 stk. standsignal stop og 4 kortslutningstropper.
Der takseres altid for minimum 8 timer pr. dag, men ved bestillinger på f.eks. 12 timer hvor dagen kun endte med f.eks. 10 timer, der faktureres kun de 10 timer.

 • Vores weekendtillæg (100 kr.) er fra fredag kl. 18.00 og frem til søndag kl. 22.00.
 • Vores nattillæg (100 kr.) er fra kl. 18.00 – 06.00
 • Tillæg ved overnatning/diæter aftales alt efter omfang

Aflysning

 • Konsulentydelse
 • Fører af arbejdskøretøj
 • Sportekniker med værktøj
 • SR arbejdsleder 1 / Rangerleder
 • SR arbejdsleder 2
 • ORS & ORF Øst – Rangering + SSL
 • Vagtpost & Håndmand med værktøj